Karta zgłoszenia


ZIELENIECKI

GARDEN RACE

nIEPODLEGŁOŚCIOWY bieg z przeszkodami

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię

 

Nazwisko

 

Rocznik

 

Przynależność do klubu

 

  1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwskazania medyczne do udziału w zawodach.
  2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów.
  3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych oraz wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku związanego z Zielenieckim Garden Race do celów reklamowych w/w wydarzenia.
Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów.Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja