Regulamin biegu

ZIELENIECKI

GARDEN RACE

nIEPODLEGŁOŚCIOWY bieg z przeszkodami

 

REGULAMIN

 

1.       Cel imprezy: 

Uczczenie 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Szerzenie patriotyzmu wśród obywateli

Popularyzacja innowacyjnych form ruchowych

Popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
Promocja Zespołu Szkół Ogrodniczych

Rozwój przełajowych imprez biegowych woj. lubuskiego

Promocja aktywnego stylu życia

 

2.      Organizatorzy :
Zespół Szkół Ogrodniczych

 

3.      Termin i miejsce  

29.09.2018r. godzina 1200

Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp., ul. Poznańska 23

Impreza ma charakter rekreacyjno-sportowy

 

4.     Trasa:

Trasa: park, boisko trawiaste, bieżnia żużlowa, podbiegi i zbiegi,  błoto, piasek, rowki i staw z małą ilością wody, sad,

Dystans: około 5000m

Przeszkody: liny, opony, błoto, woda, stawek, przyczepy, ściana 2m i wiele innych

KARAY: 

DOLICZONY CZAS KARNY 5 MIN. (za zejście z linii trasy oraz nie wykonania polecenia zamiennego w całości tzw. kary) 

DYSKWALIFIKACJA  (znaczne celowe skrócenie trasy lub nie wykonanie całkowicie danego zdania lub kary, dyskwalifikuje zawodnika automatycznie)    

 

5.      Warunki uczestnictwa:

Wziąć udział mogą oby które:

ukończyły 18 rok życia (wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w długodystansowych biegach przełajowych lub do przedstawienia takiego oświadczenia na własną odpowiedzialność)

ukończyły 16 rok życia i dodatkowo przedstawią pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego/ na start w biegu lub gdy wezmą udział wraz z rodzicem /opiekunem prawnym/

Dokonały elektronicznego zgłoszenia i opłaty startowej

(Do dnia 14.09.2018r. należy przesłać zgłoszenie elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zsog@edu.gorzow.pl  oraz opłatę startową w wysokości  50 zł. od każdego uczestnika na nr konta: 66 1140 2004 0000 3702 7335 3465. W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: GARDEN RACE, imię, nazwisko, rocznik.

 

Możliwość zgłoszenia i wpłaty w dniu zawodów

UWAGA! zaksięgowane opłaty startowe po terminie 14.09.18r. oraz w dniu zawodów 
nie zawierają medali i gadzetów.

Impreza ma charakter otwarty (dla amatorów jak również dla osób zrzeszonych
w klubach sportowych)

 

6.     Klasyfikacje i nagrody:

Za pierwsze trzy miejsca puchary

Dla każdej osoby kończącej bieg medal

Dla każdego uczestnika baton, woda, kiełbaska, pieczywo

Wśród uczestników zostaną wylosowane nagrody niespodzianki

 

7.      Program zawodów:

1115 – 1145             rozdanie numerków

1200                          start

1300                         podsumowanie zawodów i rozdanie nagród

1315                  ognisko

 

8.     Uwagi końcowe:

ü  Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe

ü  Organizator zapewnia opiekę medyczną, parking, szatnie, natryski, wodę pitną
na trasie jak i po biegu,

ü  Wszelkie informacje na stronie:

www.zielenieckigardenrace.pl.tl lub www.zsogorzow.pl

ü  Kontakt:

Facebook: Zieleniecki Garden Race

Emilia Olender Tel. 889889998 e-mail: emilia.olender@interia.pl

Zespół Szkół Ogrodniczych 957239524 e-mail: zsog@edu.gorzow.pl

ü  Ostateczna interpretacja regulaminu oraz zmian należy do organizatora

ü  Organizator podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zespół Szkół Ogrodniczych

 

 



Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja